Değerlerimiz

Değerlerimiz

 1. Önce insan anlayışı başarı getirir.
 2. Bizim için insan ilişkilerinde açıklık, güven ve saygı esastır.
 3. Ben yerine biz anlayışını benimsiyoruz.
 4. İnanç ve kültürümüzden aldığımız güçle fedakârca çalışırız.
 5. Etkili iletişimi önemseriz. Sorun değil çözüm üretmek hedefimizdir.
 6. Veli-Okul işbirliğine inanıyoruz.
 7. Karar almada paylaşımcılığı ve katılımcılığı önemseriz.
 8. Birlik ve takım ruhu ile çalışırız.
 9. Her öğrenci bizim için değerlidir.
 10. Her öğrencinin yetenek ve kabiliyetini bir üst noktaya çıkarmak hedefimizdir.
 11. Öğrencilerimizin yeteneklerini en iyi şekilde değerlendiririz.
 12. Milli ve ahlaki değerlerimizden aldığımız güçle fedakârca çalışırız.
 13. Bir üst okula tüm öğrencilerin en üst performansla hazırlanmasını amaçlarız.
 14. Araştırarak, yaparak, yaşayarak öğrenmeyi ilke ediniriz.
 15. Yönetimde kaliteyi ve profesyonelliği esas alarak, liderler yetiştirmek hedefimizdir.
 16. Öğrencilerin okumaktan zevk aldığı bir ortam oluştururuz.
 17. Kurumumuzun varlık sebebini sürekli aklımızda tutarız.
 18. Geçmişe saygılı, gelecekten umutluyuz.