İlkelerimiz

İlkelerimiz

  • Dürüst, tarafsız ve güvenilir, adaletli olmak,
  • Sevgi, hoşgörü, nezaket, saygı ve güvene dayalı iletişim kurmak olmak,
  • Öğrenci odaklı olmak,
  • Verilerle ve süreçlerle yönetmek,
  • Sorun odaklı değil, çözüm odaklı olmak,
  • Kararlılık ve tutarlılık  içinde olmak
  • Önerilere açık olmak,
  • Yenilikçi ve değişime açık yönetim uygulamak
  • Faaliyetlerimizde sosyal fayda veÖNCE İNSAN” temelli olmak